Wij, Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, zijn een internationale Congregatie van vrouwelijke religieuzen, waarvan het Generaal Bestuur zijn woonplaats heeft in Dernbach Duitsland. Door publieke geloften zijn wij gebonden aan God en aan elkaar.
"Moge God iedere zuster en ieder werk met zijn genade doordringen en alles zo doeltreffend maken als Hij het zelf gewild heeft." 

- Katharina Kasper